MUSIC EDUCATION CENTER
589 Humboldt Street
Brooklyn, NY 11222
Tel/Fax: 718-486-6780
email: januszsporek@hotmail.com

Rok założenia szkoły: 1991

lokalizacja i dojazd - MEC na mapie

·   ·   ·   ·   ·   ·   ·
Oferujemy prywatne lekcje gry na intrumentach z teorią muzyki na poziomach:
> Dziecięco-młodzieżowym I – VII (od 5-ciu lat wzwyż) <
> Lekcje dla dorosłych [początkujący, zaawansowani] <

·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

KLASY INSTRUMENTALNE:
· Fortepian - nauczyciel: Janusz Sporek
· Skrzypce - nauczyciel: Janusz Sporek
· Gitara  - nauczyciel: Sylwia Kloc
· Klarnet - nauczyciel: Janusz Sporek

·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

ZAPISY DO SZKOŁY:
· Nabór nowych uczniów odbywa się nieprzerwanie w ciągu całego roku.  Zalecamy jednak wczesną rejestrację w czerwcu w celu uzyskania najkorzystniejszego podziału godzin w okresie roku szkolnego.  Rozpoczęcie lekcji muzyki równolegle z rokiem szkolnym ułatwi także studentom zaplanowanie czasu na ćwiczenie, jak również zezwoli na uzyskanie optymalnych korzyści z lekcji w celu przygotowania do dorocznych popisów i koncertów.
·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

OPŁATY:

· Opłata w wysokości $180 miesięcznie jest wymagana najpóźniej podczas pierwszej lekcji każdego miesiąca.
· Lekcje (prywatne) odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.
· Opłata miesięczna jest stała bez względu na to, czy dzień nauki danego ucznia wypada cztery, czy też pięć razy w miesiącu, natomiast dni wolne od zajęć - Thanksgiving Day, przerwa zimowa od 25-go grudnia do 1-go stycznia, oraz dwa dni w okresie Świąt Wielkiej Nocy - nie będą dodatkowo odrabiane. 
· Rejestracja jest pobierana od każdego ucznia w pierwszym miesiącu nauki każdego roku.
· Opłata roczna (curriculum fee - pokrycie kosztów administracyjnych, kopii nut, telefonów etc.) jest pobierana wyłącznie od jednego dziecka z najbliższej rodziny (siostra/brat).
· Uczeń pobierający większą, niż jedna, ilość lekcji w tygodniu otrzymuje 20% zniżki za dodatkową lekcję.
· Podobnie najbliższa rodzina (siostra/brat), z której do MEC uczęszcza więcej, niż jedno dziecko, otrzymuje 20% zniżkę w opłatach za drugie dziecko.
·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

PLAN ZAJĘĆ:

· Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14-tej do 20-tej i w soboty od 9-tej do 18-tej.

· Lekcje (prywatne) odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

· Rok szkolny kończy się uroczystym recitalem uczniów wszystkich klas instrumentalnych.
· Uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody motywacyjne, oraz stypendia na rok następny .

·   ·   ·

· Szkoła jest zamknięta podczas Thanksgiving Day, przerwy zimowej od 25-go grudnia do 1-go stycznia, oraz dwóch dni w okresie Świąt Wielkiej Nocy - stała opłata miesięczna obowiązuje podczas tego okresu.

·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

NIEOBECNOŚĆ:

· Music Education Center nie bierze odpowiedzialności za lekcje opuszczone z winy ucznia - stała opłata miesięczna obowiązuje bez względu na frekwencję.  
· Uczniowie, którzy powiadomią nauczyciela o ich planowanej nieobecności z 24-ro godzinnym uprzedzeniem, będą na bierząco informowani o możliwościach odrobienia zajęć.  MEC nie gwarantuje, ani nie jest zobligowany do odrobienia każdej lekcji.
· Lekcje odwołane przez nauczyciela będą odrobionie w trybie natychmiastowym.  W przypadku, gdy lekcja odwołana przez nauczyciela nie może być odrobiona, uczeń otrzyma zwrot opłaty, lub kredyt na następną lekcje. 
· Dni wolne od zajęć - Thanksgiving Day i przerwa zimowa od 25-go grudnia do 1-go stycznia, oraz dwa dni w okresie Świąt Wielkiej Nocy - nie będą dodatkowo odrabiane - stała opłata miesięczna obowiązuje podczas tego okresu.
·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

STYPENDIA i NAGRODY:

· W roku szkolnym 1994/95 wprowadzono system nagród stypendialnych dla wyróżniających sie uczniów.

· Stypendia fundowane są przez właściciela szkoły, Janusza Sporka.

·   ·   ·

: : Uczeń Roku - zwolnienie z opłaty czesnego przez pięć miesięcy w następnym roku szkolnym. Wysokość stypendium: $800.oo

·   ·   ·

: : Najlepszy Uczeń Na Danym Poziomie - jeden miesiąc za darmo w następnym roku szkolnym. Wysokość stypendium - $180.oo (średnio nagrodę tą otrzymuje czworo-pięcioro studentów)

·   ·   ·
: : Nagrody Honorowe (motywacyjne):
 - za najlepszą aktywność na lekcjach
 - za najlepszą frekwencję
 - za najlepsze wykonania muzyki Jana Sebastiana Bacha
 - za aktywność w koncertach zewnętrznych (organizowanych przez inne instytucje)
·   ·   ·   ·   ·   ·   ·

LINKI:  (wkrótce)

: : Uczniowie Roku w historii MEC

: : New York State Music Association (NYSSMA) – udział uczniów MEC w testach

·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·KONCERTY  |  SZKOŁA  |  BIOGRAFIA  |  GALERIA  |  SPONSORZY  |  KONTAKT  |  BLOG  |  ZAKUPY


BEST WITH INTERNET EXPLORER 5+ and NETSCAPE 6+

english version