Janusz Sporek - pianista, pedagog, dyrygent, kompozytor.

   » Edukacja

     ·   Liceum Pedagogiczne w Żywcu
     ·   Studium Nauczycielskie w Tarnowie
     ·   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
     ·   Uniwersytet Śląski - Wydział Muzyczny: Filia w Cieszynie
     ·   Magister Wychowania Muzycznego

   » Dzialałność Zawodowa w Polsce:

1969 - 1987 »  Wydział Oświaty w Rybniku
1971 · Zakłada i przez dziesięć lat prowadzi chór Harmonia w Jejkowicach koło Rybnika
  · Działa aktywnie jako dyrygent w Polskim Związku Chórów i Orkiestr
  · Nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku - dyrygentura
  · Dyrektor Społecznych Ognisk Muzycznych (1972-87)
  · Członek Zarządu Stowarzyszenia Społecznych Ognisk Artystycznych w Katowicach
  · Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
1972 · Zakłada Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Przygoda" istniejący do dziś, koncertujący wówczas i teraz w kraju i za granicą
1974 · Zakłada i przez dwa lata dyryguje Chórem im. K. Szymanowskiego przy Teatrze Ziemi Rybnickiej, współpracując z Orkiestrą Symfoniczną Rybnickiego Okręgu Węglowego
1978 · Współzałożyciel, kierownik muzyczny i administracyjny oraz chórmistrz Górniczego Zespołu Pieśni i Tańca "Górnicy" przy KWK Dębieńsko w Leszczynach k. Rybnika - Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego
1986 · Z zespołem "Górnicy" reprezentuje Polskę na Światowym Festiwalu Folklorystycznym w La Grande Motte - Francja;  wyróżnienie I-go stopnia
  · Tournee koncertowe: Belgia i Francja
1987 · Z zespołem "Górnicy" zaproszony przez miasto Nimes we Francji do tzw. "Grande Manifestacione d'Nimes" (Wielki Karnawał Nimes), jako jedyny zespół polski
  · Koncerty na Korsyce, we Wloszech i w Niemczech.
  · Uhonorowany we Francji Medalem Mistrala za zbliżenie między narodami poprzez działalność artystyczną

Z racji przynależności do "Solidarności" od początków jej istnienia i częstych wyjazdów za granicę nasilają się inwigilacje ze strony Służb Bezpieczeństwa.  Po serii prowokacji i prób zastraszenia utratą pracy, J. Sporek decyduje się na opuszczenie kraju i wyjeżdża do USA.  Natychmiast rozpoczyna współpracę z polonijnymi grupami artystycznymi.

   » Działalność Zawodowa w USA:
1988 · Aranżuje 16 polskich utworów folklorystycznych na orkiestrę z okazji 50-lecia Polsko-Amerykańskiego Zespołu Pieśni i Tańca Stanley's Pelca; dyryguje w uroczystym koncercie w Lincoln Center, Manhattan, NY
  · Zakłada polonijny chór mieszany Hejnał, No. 323 Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce.  W ciągu 12 lat chór dał ponad 100 koncertów w stanach New York, New Jersey, Michigan, Connecticut, Pennsylvania i Illinois.
 
1990: I-sza Nagroda na Zjeździe VII-ego Okręgu - Nowy Jork
1992: Wyróżnienie w konkursie na Międzynarodowym Zjeździe Chórów Polonijnych w Detroit, MI
1995: III-cia nagroda na Międzynarodowym Zjeździe w Nowym Jorku
1989 · Aranżuje 12 polskich utworów patriotycznych i religijnych na zamówienie Kongresu Polonii Amerykańskiej z okazji 50-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej; dyryguje chórem i orkiestrą podczas uroczystej mszy w Katedrze Św. Patryka, Manhattan, NY
1991 · Wybrany Generalnym Dyrygentem VII-ego Okręgu Związku Śpiewakow Polskich w Ameryce na Walnym Zjeździe Okręgu w Passaic, NJ.  Od tego czasu koordynuje pracę 10-ciu chórów w stanach New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut
  · Fundacja im. I. J. Paderewskiego w USA zleca mu funkcję i obowiązki dyrektora artystycznego obchodów 50-tej Rocznicy Śmierci wielkiego męża stanu, kompozytora i najwybitniejszego polskiego pianisty XX wieku.  Uroczysta msza św. i koncert odbyły się w  Katedrze Św. Patryka, Manhattan, NY
  · Zakłada swoją własną szkołę muzyczną Music Education Center i rozpoczyna pracę pedagogiczną z polską młodzieżą zamieszkałą w dzielnicy Greenpoint oraz innych miastach Metropolii Nowojorskiej.  W ciągu 10-ciu lat pracy przez szkołę przewija się ponad 250 uczniow.  Dają one corocznie minimum dwa publiczne popisy, na ktore zapraszani są polscy artyści zawodowi, m.in. pianiści: Magdalena Lisak, Adam Makowicz, Roman Markowicz, Jacek Zganiacz, jak też śpiewacy operowi: Urszula Borzdyńska, Izabela Kobus-Salkin, Barbara Gajdek, Ewa Godlewska, Paweł Bednarek, Cezary Doda, Przemysław Suski.  Z okazji V-lecia istnienia szkoły otrzymuje gratulacje z Polskiego Konsulatu w NY, od Gubernatora Stanu NY George'a Pataki, oraz setek mieszkańców New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, jak również artystów polskich i amerykańskich
1992 · Dyrektor artystyczny Pierwszego Festiwalu "Pieśni Słowiańskie z Ziem Słowiańskich" na zlecenie Fundacji Dziedzictwa Słowiańskiego w Ameryce.  Festiwal z udziałem wszystkich grup artystycznych reprezentujących kraje słowiańskie odbył się w kościele Św. Piotra (gmach Citicorp, Manhattan, NY)
  · Zakłada grupę wokalną Esprit de Chorus składającą się z Polaków, Amerykanów i Hiszpanów.  Grupa ta śpiewa utwory polskie, amerykańskie, hiszpańskie i łacińskie.  Po uzyskaniu zgody polskiego kompozytora J. Świdra, J. Sporek rozpoczyna pracę nad przygotowaniem pieśni chóralnych tego kompozytora do nagrania płytowego.
1994 · Dyrektor artystyczny Drugiego Festiwalu "Pieśni Słowiańskie z Ziem Słowiańskich" - Alice Tully Hall, Lincoln Center, Manhattan, NY
1995 · "The New York Times" pisze o pieśniach Henryka M. Góreckiego wykonanych podczas Międzynarodowego Zjazdu Śpiewaków Polskich w NY.  Jan Sporek był dyrygentem połączonych chórów w tym koncercie, jak również w czasie wielkiej, polskiej Mszy Św. w Katedrze Św. Patryka.  Obecny na Zjeździe H. M. Górecki oraz znany polski śpiewak Andrzej Bachleda z wielkim uznaniem wyrażają się o pracy chórmistrzowskiej J. Sporka.
1996 · Dla "The New York Center of Visual History", wspólnie z kompozytorem T. O. Starret i producentem B. Street nagrywa polskie pieśni chóralne dla potrzeb powstającego filmu o Ryszardzie Kapuścińskim pt: "Poeta na linii frontu".
1996
1997
1998
· Organizuje największe w historii Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce koncerty kolęd polskich i międzynarodowych z udziałem grup Hejnał, Esprit de Chorus, Chóru Żeńskiego im. Paderewskiego z Filadelfii, oraz solistów polskich, amerykańskich, rosyjskich, jugosłowiańskich i greckich. Koncerty te przeznaczone są dla szerokiej publiczności polonijnej i amerykańskiej Nowego Jorku i Filadelfii.
1997
1998
· Skomponowany przez J. Sporka utwór "Koralowy Most" zostaje wybrany do filmu pt: "Payday" ("Dzień wypłaty").  Tym samym rozpoczyna się jego współpraca z Falkor Pictures i reżyserką oraz producentką filmu Sasha Oster.  Jan Sporek otrzymuje zamówienie na skomponowanie całego tła muzycznego do tego filmu, który przeznaczony jest na Festiwale Filmowe w Cannes, Berlinie, Nowym Jorku oraz Roberta Redforda w Sundance.  Film oparty jest na prawdziwej opowieści o życiu dwóch polskich imigrantów w Nowym Jorku.

Utrzymując stały kontakt z muzykami w Polsce i mając, jako Dyrygent Generalny Okręgu decydujący wpływ na pracę chórów polonijnych, Jan Sporek konsekwentnie wprowadza do repertuaru tychże chórów coraz więcej utworów współczesnej choralistyki polskiej, głównie z twórczości Józefa Świdra i Henryka Mikołaja Góreckiego.

Jego artystyczna działalność, dziesiątki artykułów w polonijnej prasie, wywiady dla Radia i TV Polskiej w Nowym Jorku, praca pedagogiczna z młodzieżą, która obecnie jest jego podstawową dziedziną życia, stawiają go w gronie najbardziej znanych ludzi ze świata artystycznego wśród Polonii Amerykanskiej.

Dwa wielkie wydawnictwa podręczników metodycznych i materiałów muzycznych dla nauczycieli: Schaum Publication z Illinois oraz Wiliis Music Company z Kentucky wyrózniają go dyplomami i Złotą Kartą za działalność dydaktyczną.

Jego nazwisko znajduje się w Almanachu "Sterling WHO'S WHO" oraz w polskim wydaniu encyklopedycznym "KTO JEST KTO W AMERYKANSKIEJ POLONII" wydanym przez oficynę Nowego Dziennika w Nowym Jorku.

1998

01 Maja

 - "CITIZEN OF THE YEAR" - wybrany CZŁOWIEKIEM ROKU przez czytelników tygodnika POLISH-AMERICAN WORLD

23 Maja

 - podczas 45 International Convention of the P.S.A.A.A. w Chicago, Illinois zostaje wybrany General Choral Director of the Polish Singers Alliance of America and Canada

24 Maja

 - ZŁOTA ODZNAKA Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - WARSZAWA z 28 marca, 1998, wręczona na 45-tym Zjeździe w Chicago, Illinois przez wybitnego muzykologa, pisarza, dyrektora Teatru ROMA, Bogusława Kaczyńskiego.
1999
Maj  - organizuje wielki koncert chórów polonijnych Siódmego Okręgu w Adams Playhouse - Hofstra University, Long Island, pod nazwą: "W Hołdzie Chopinowi i Kilarowi", prezentując po raz pierwszy w Nowym Jorku monumentalne dzieło Wojciecha Kilara - ANGELUS.

Listopad

 - Jan Sporek samodzielnie organizuje i prowadzi, jako dyrygent, największy dotychczas koncert polski w Carnegie Hall: 180 śpiewaków, dwoje solistów operowych: Izabela Kobus-Salkin i Cezary Doda, którzy wykonali po dwie pieśni Fryderyka Chopina z akompaniamentem fortepianowym Jacka Zganiacza, który zagrał również partię solową fortepianu w Andante Spianato i Grand Polonaise na fortepian i orkiestrę, oraz specjalnego gościa wieczoru, pianisty Józefa Stompla, w solowym recitalu utworów Chopina.  Buduje 60-cio osobową orkiestrę polsko-amerykańską.  W koncercie pt." Polonia in Tribute to Chopin and Kilar" chóry wykonały pięć pieśni Chopina, w tym Polonez A-dur Militarny, oraz ponownie monumentalny "Angelus" Wojciecha Kilara, w którym, jak poprzednio, partię solową sopranu wykonała amerykańska śpiewaczka Tiffany CasaSante
   - Rząd Polski na wniosek Konsulatu RP w NY przyznaje Januszowi Sporkowi Krzyż Kawalerski za zasługi dla rozwoju kultury polskiej.
Grudzień  - Weill Recital Hall, Carnegie Hall - pierwszy koncert polskich kolęd; Janusz Sporek organizuje go wystepując z grupą Esprit de Chorus.  Solistą jest znakomity polski pianista Jacek Zganiacz.
2000  
Styczeń  - Jan Sporek otrzymuje z rąk Lady Blanki Rozenstiel nominację na prezesa Nowojorskiego Oddziału Fundacji Chopinowskiej.  Rok ten poświęcony jest przygotowaniu do tej pracy, oraz regularnej działalności z chórami i pracą dydaktyczna w Music Education Center.
Marzec  - przez ponad dwa lata (do maja 2005), Jan Sporek pracuje w Naszym Radio - polsko-języcznej stacji radiowej z siedzibą w Fort Lee, NJ, założonej przez wspaniałego ćredaktora, Jerzego Bekkera. J. Sporek prowadzi cotygodniową audycję muzyczną
Grudzień  - Koncert kolęd międzynarodowych: Chór Hejnał, Esprit de Chorus, Jacek Zganiacz, Matina Simegiatos, Halina Kalitka.
2001
Styczeń  - samodzielnie organizuje przyjazd i artystyczny pobyt w NY Chóru Akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod dyrekcją prof. Czesława Freunda.  Z chórem przyjeżdża koncertmistrz organowy, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Julian Gembalski, oraz wybitny kompozytor Józef Świder.  Wielki koncert odbywa się w Avery Fisher Hall - Lincoln Center.  J. Sporek organizuje ponadto występy chóru i prof. Gembalskiego w Katedrze Św. Patryka oraz siedzibie ONZ.
   - od stycznia do czerwca, w ramach Fundacji Chopinowskiej organizuje pięć koncertów chopinowskich w Konsulacie Generalnym RP w NY, z udziałem ośmiu artystów: fortepian, skrzypce.
Sierpień  - pierwsze próby Chóru Paderewski Festival Singers - nowi ludzie i nowy program: przygotowania do debiutu w Carnegie Hall i występu z Sinfonia Varsovia pod dyr. Jerzego Maksymiuka
Październik  - J.Sporek sprowadza do NY Chór Mariański z Krakowa: występy w ONZ, Katedrze Św. Patryka i kościołach polskich w NY i New Jersey
04 Listopada  - koncert w Carnegie Hall:  60 Rocznica śmierci I. J. Paderewskiego.  Debiutujący w Carnegie Hall chór Paderewski Festival Singers śpiewa Mazura ze Strasznego Dworu.
2002
20 Marca  - Carnegie Hall - "Wielcy Kompozytorzy Słowiańscy"; Wykonawcy: Piotr Paleczny - fortepian, Sławomir Chrzanowski - dyrygent (Filharmonia Zabrze), James E. Baker - dyrygent (Orkiestra Symfoniczna Mary Washington College z Fredericksburg, VA), chór polonijny z NY: Paderewski Festival Singers;   Program: Dworzak, Chopin, Górecki i Kilar ("Angelus", chór i orkiestra pod dyrekcją J. Sporka)
2003    
26
Stycznia
 - sprowadza młodego pianistę, Stanisława Drzewieckiego, organizując jego debiut w Carnegie Hall
   - od stycznia do grudnia - cztery recitale fortepianowe w Konsulacie RP w NY.  Między innymi: Joseph Smith, Michael Kimmelman, Michelle Kim.
Październik  - Carnegie Hall - 18-tego października J. Sporek organizuje wielki debiut znakomitej polskiej pianistki, Beaty Bilińskiej, absolwentki klasy fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego (obecnie jego asystentki).  Fenomenalny występ Beaty Bilińskiej.
2004    
04 Stycznia  - Carnegie Hall - koncert Skaldów i Anny Marii Jopek, gościnnie Henryk Miśkiewicz - saksofon.  Sporek przygotowuje specjalnie na ten koncert grupę smyczkowo-dętą oraz siedmioosobową żeńską grupę wokalną.
Maj  - (do kwietnia 2005) Sporek prowadzi audycje muzyczne w Radio Rytm - Broadway, Manhattan
29
Lutego
 - Konsulat Generalny RP - recital fortepianowy Howard'a Aibel'a - pianisty a jednocześnie wydawcy kwartalnika New York Concert Review.
21
Listopada
 - J. Sporek organizuje amerykański debiut legendarnego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", im. Stanisława Hadyny, w słynnym Teatrze Beacon na nowojorskim Broadway'u.   Dwa koncerty w Metropolii Nowojorskiej przynoszą kompletne fiasko finansowe.  Polonia amerykańska nie jest zainteresowana własną kulturą...  Do liczącej 2900 miejsc sali Beacon Theater sprzedanych zostaje, na obydwa koncerty, zaledwie dwa tysiące biletów.  J. Sporek podejmuje decyzję o zaprzestaniu promowania polskich artystów i polskiej muzyki w Nowym Jorku.
Listopad  - Powstaje koncepcja połączenia wysiłków organizacyjnych: Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, na czele z jego z dyrektorem, Pawłem Poroczynem z Biurem Janusza Sporka - cel: tournee artystyczne Filharmonii Wrocławskiej.  J. Sporek podejmuje się po raz kolejny organizacji koncertów w Kimmel Center w Filadelfii, oraz w Lincoln Center w Nowym Jorku.  Ponadto mobilizuje własny chór i przekonuje Dyrektora Muzycznego Katedry Św. Patryka, Dr. Jennifer Pasqual, do wspólnego wykonania partii chóralnych w amerykańskiej premierze Mszy O Pokój (Missa Pro Pace), Wojciecha Kilara, przez Chór Paderewski Festival Singers i Chór Katedralny.  Propozycja zostaje przyjęta.  Oprócz trzech części chóralnych w Mszy, obydwa chóry pracują także nad niezwykłym dziełem tego samego kompozytora "LAMENT".  Utwór ten, zaprezentowany przez J. Sporka, wywarł na Dr. Pasqual ogromne wrażenie i rodzi się plan, aby wykonać go wspólnie przez obydwa chóry w rocznicę Ataku 11 Wrzesnia.  Dyrekcja Filharmonii Wrocławskiej planuje przywieźć do Nowego Jorku wybitnych artystów operowych o międzynarodowej sławie do wykonania partii solowych w Missa Pro Pace: Ewa Biegas - sopran, Jadwiga Rappe - alt, Adam Zdunikowski - tenor, Maciej Nowacki - bas.  Ponadto, solistą w koncertach symfonicznych (Kimmel Center i Lincoln Center) będzie młodziutki pianista, Stanisław Drzewiecki.  Rozpoczynają się intensywne prace nad przygotowaniem tego ogromnego przedsięwzięcia.
2005
21
Kwietnia
 - Kimmel Hall, Filadelfia. Współpraca z Instytutem Kultury, rozpoczęta w listopadzie, przyjęła realny kształt. Tego dnia Filharmonia Wrocławska, pod Dyr. Mariusza Smolija daje pierwszy koncert w ramach owej współpracy. Solistą był mlody, polski pianista, Stanisław Drzewiecki.
23
Kwietnia
 - Katedra Św. Patryka; Amerykańska premiera dzieła Wojciecha Kilara, „Missa pro Pace”. Solistami są: Ewa Biegas-sopran, Jadwiga Rappe-alt, Adam Zdunikowski, tenor i Piotr Nowacki-bas. Wojciech Kilar jest obecny i ogromnie wzruszony; w wypełnionej po brzegi  Katedrze chóry,- „Paderewski Festival Singers”, prowadzony przez Janusza Sporka i Katedry Św. Patryka, przygotowany przez Dyr. Muzycznego Katedry, Dr. Jennifer Pascual, znakomicie wykonały partie chóralne Mszy o Pokój, doskonale towarzysząc solistom przy akompaniamencie Wrocławskiej Filharmonii, pod dyrekcją Mariusza Smolija.
24
Kwietnia
 - Alice Tully Hall - Filharmonia Wrocławska, Stanisław Drzewiecki - trzeci koncert, jako efekt współpracy J. Sporak z Instytutem Kultury Polskiej w NY.
 

Dwa dni po wyżej wspomnianej premierze J. Sporek przechodzi zawał serca i wycofuje się z działalności artystyczno-impresaryjnej.
Nie na długo. Wraca po niespełna pięciu tygodniach:

4
czerwca
 - Kabaret Pigwa; spektakl w Polsko-Słowiańskim Centrum Kultury, na Greenpoincie.
12
czerwca
 - San Diego, Kalifornia - recital Anny Kostrzyńskiej - sopran koloraturowy.
19
sierpnia
 - J. Sporek organizuje recital Krystyny Prońko w Klubie Europa, na Greenpoincie.
19 - 21
sierpnia
 - J. Sporek, obok Ireny Jarockiej i Krystyny Prońko zasiada w jury I-ego Festiwalu Polskiej Piosenki w USA. Festiwal odbywa się w Filadelfii.
27
sierpnia

 - Los Angeles, Kalifornia przy współpracy z tamtejszą producentką, Czesławą Bauer,organizuje recital Anny Kostrzyńskiej - sopran, w Grace Ford Auditorium.

17
grudnia
 - Weill Recital Hall, Carnegie Hall - organizuje koncert polskich artystów: Barbara Błońska-flet, Anna Kostrzyńska-sopran koloraturowy, Katarzyna Powichrowska-skrzypce, oraz grupa wokalna Janusz Sporka „Esprit de Chorus”.
2006    
18
marca
 - Alice Tully Hall - Lincoln Center. J. Sporek organizuje koncert znakomitego pianisty-parodysty I wirtuoza, Waldemara Malickiego. Z tym świetnym artystą wystąpił wirutoz skrzypiec, Artur Banaszkiewicz, oraz 12-letnia polska skrzypaczka, Ania Filochowska.
1
maja
do
11
sierpnia
 - pracuje w Polskim Radiu Nowy Jork (910 AM) z siedzibą w Pomonie, NJ. Prowadzi audycje polityczne, felietony obyczajowe, informacje polonijne - jest na antenie 16 godzin tygodniowo. Odchodzi z redakcji Polskiego Radia na skutek nie wywiązania się osób odpowiedzialnych za jego zatrudnienie (menażerka), z zobowiązań złożonych mu w ofercie pracy.
17
września
 - Alice Tully Hall - Lincoln Center  - J. Sporek sprowadza znakomity duet: Beata Bilińska, fortepian i Patrycja Piekutowska, skrzypce. Solowy recital Bilińskiej i fenomenalny występ duetu BB-PP stał się ogromnym sukcesem. Po raz pierwszy, w 30 procentach widownię zapełnili Amerykanie
2007    
22
kwietnia
 - Zankel Hall, Carnegie Hall - organizuje polsko-grecki koncert pieśni i arii operowych. Udaje mu się zaprosić wielkiego, greckiego śpiewaka, Dimitri Kavrakosa - bas. W koncercie udział wzięli również znakomici artysci polscy: Anna Kostrzyńska, sopran, Dorota Sobieska, sopran, Xeni Loukidou, skrzypce, Cezary Doda, baryton, Jacek Zganiacz, fortepian solo i akompaniament, Jacek Sobieski, akompaniament fortepianowy oraz grupa wokalna, Janusza
Maj  - rozpoczyna współpracę z dyrektorem artystycznym Susquehanna Symphony Orchestra z Bel Air, Maryland, Sheldonem Bair. Powstaje plan dwóch,wielkich koncertów muzyki polskiej z udziałem chórów i solistki.
3
Listopada
 - Bel Air, Maryland, - Koncert pt: „Dla Polski”z udziałem Susquehanna Symphony Orchestra, Paderewski Festival Chorus, Chór Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, Anna Kostrzyńska, sopran, Sheldon Bair, Janusz Sporek i Jacek Sykulski, dyrygenci. W programie utwory Chopina, Gablenza i Kilara, m. inn. Wokaliza z „Dziewiątych wrót”, filmu Romana Polańskiego i monumentalny Angelus.
11
Listopada
 - koncert dla uczczenia  89-ej rocznicy Niepodległości Polski: Susquehanna Symphony Orchestra, Chór Mieszany Katedry Św. Patryka, Paderewski Festival Chorus, Chór Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, Anna Kostrzyńska, sopran, Sheldon Bair, Janusz Sporek i Jacek Sykulski, dyrygenci. W programie, podobnie, jak w Bel Air utwory Chopina, Gablenza i Kilara, m. inn. Wokaliza z „Dziewiątych wrót”, filmu Romana Polańskiego i monumentalny Angelus. Cztery i pół tysiąca ludzi wypełniło Katedrę. Był to największy koncert w karierze Janusza Sporka.
2008    
13
stycznia
 - Zankel Hall, Carnegie Hall - J. Sporek organizuje koncert fenomenalnego zespołu akordeonowego, „Motion Trio, z Krakowa.
19
stycznia
Centrum Polsko-Słowiańskie, Brooklyn, NY. J. Sporek organizuje i prowadzi (słowo wiążące i kierownictwo artystyczne), koncert kolęd polskich i międzynarodowych. Soliści: Anna Kostrzyńska, sopran, Jacek Zganiacz, fortepian, Bożena Brzozowska, fortepian, Ryszard Frankowski, tenor, Agnieszka Malinowska, sopran, Paweł Ignatowicz, gitara, Erika Szymańska, sopran, Sylwia Zawrotniak, alt. Paderewski Festival Choir i Esprit de Chorus.
1-2
Lutego
Promowana przez J. Sporka polska śpiewaczka, Anna Kostrzyńska debiutuje w Cleveland, Ohio w roli Marceliny w operze Mazarta „Wesele Figara”; Cleveland Opera Circle.
17
Lutego
J. Sporek w kooperacji z Klubem Polskim w Sarasocie, Floryda, współorganizuje koncert muzyki polskiej w Hally Hall - Beatrice Friedman Symphony Center z udziałem Krzysztofa Biernackiego, bas-baryton, Stanisława Drzewieckiego, fortepian, Anny Kostrzyńskiej, sopran koloraturowy, Marka Kudlickiego, akompaniament fortepianowy i Margaret Zarzyckiej, skrzypce.
J. Sporek osobiście prowadzi ten koncert w dwóch językach dla polsko-amerykańskiej publiczności.
26
Października
Zankel Hall-Carnegie Hall: J. Sporek organizuje koncert p/n „Najpiękniejsze arie ze słynnych oper- Arie i Duety z opery „Halka”, St. Moniuszki”.
W koncercie udział wzięli: Krzysztof Biernacki, bas-baryton, Anna Kostrzyńska, sopran koloraturowy i Jacek Zganiacz, fortepian (solo i akompaniamet).
2009    
18
Stycznia
Centrum Polsko-Słowiańskie, Brooklyn, NY. J. Sporek organizuje i prowadzi (słowo wiążące i kierownictwo artystyczne), wspaniały koncert kolęd polskich i międzynarodowych. Soliści: Jacek Zganiacz, fortepian, Bożena Brzozowska, fortepian, Łukasz Wroński, skrzypce, Michelle Baranowska, sopran, Ryszard Frankowski, tenor, Marta Moneta, sopran, Zuzanna Niewiadomska, sopran, Sylwia Zawrotniak, alt. Paderewski Festival Choir i Esprit de Chorus.
·   ·   ·   ·   ·   ·   ·KONCERTY  |  SZKOŁA  |  BIOGRAFIA  |  GALERIA  |  SPONSORZY  |  KONTAKT  |  BLOG  |  ZAKUPY


BEST WITH INTERNET EXPLORER 5+ and NETSCAPE 6+

english version